Powiadają „w maju jak w raju”…
Nasi studenci dzielą się z Wami swoimi kwiatami

, ulubionymi roślinami i ogrodami
Pochwalcie się swoimi oazami !
Studenci, którzy już pokazali swoje przydomowe królestwa:
Pani Ela z Rudnej
Pani Krysia ze Starej Rudnej
Pani Danusia ze Starej Rudnej
Pani Ela z m. Wysokie
Pan Stanisław z Brodowa
Pani Marysia z Gwizdanowa
Pani Krysia z Rudnej
Pani Danusia z Rudnej
Pani Grażynka z Gwizdanowa
Pani Halinka z Rudnej
Pani Małgorzata z Rudnej