Przetwarzanie Danych Osobowych RODO

Inspektor Ochrony Danych: Stanisław Rozwadowski

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Piotr Leśniewicz

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@ckgr.pl