Centrum Kultury Gminy Rudna ma bogatą ofertę kulturalną dla społeczności lokalnej. Istnieje od kwietnia 2007 roku i obejmuje wszystkie miejscowości w Gminie Rudna. Jego głównym celem jest tworzenie i promowanie różnych dziedzin kultury, zaspokajanie potrzeb i aspiracji.

W Centrum Kultury Gminy Rudna działa wiele zespołów i sekcji, które oferują różnorodne formy aktywności. Wśród nich znajdują się zespoły folklorystyczne, dziecięce zespół mażoretek, zespół rockowy, sekcja motocyklowa, różne kółka zainteresowań oraz pracownia ceramiczna, tkacka. Te grupy prowadzą swoją działalność w świetlicach w poszczególnych miejscowościach.

Ponadto, Centrum Kultury Gminy Rudna regularnie organizuje różnego rodzaju wydarzenia. Należą do nich między innymi Zlot Motocykli w Gwizdanowie, Zamczysko w Chobieni, Dożynki Gminne w Rudnej, Festyn Floriański oraz Łemkowskie Śpiewanie. Te imprezy mają na celu integrowanie społeczności lokalnej, promowanie kultury i tradycji oraz zapewnienie rozrywki i atrakcji dla mieszkańców.

Dzięki szerokiej gamie działalności kulturalnej, Centrum Kultury Gminy Rudna stwarza możliwości dla każdego, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Jest miejscem, gdzie społeczność lokalna może rozwijać swoje pasje, uczestniczyć w różnych wydarzeniach i cieszyć się kulturą oraz aktywnym wypoczynkiem.