Obiekty sportowe

 • Boisko wielofunkcyjne w Rynarcicach

 • Boisko wielofunkcyjne w Kliszowie
 • Boisko wielofunkcyjne w Wądrożu
 • Boisko wielofunkcyjne w Radomiłowie
 • Boisko wielofunkcyjne w Olszanach
 • Boisko wielofunkcyjne w Mlecznie
 • Boisko wielofunkcyjne w Gawronkach
 • Boisko wielofunkcyjne w Gawronach
 • Boisko wielofunkcyjne w Koźlicach
 • Boiska wielofunkcyjne w Gwizdanowie
 • Boisko wielofunkcyjne w Brodowie
 • Boisko wielofunkcyjne w Górzynie
 • Orlik Rudna ul. Leśna
 • OSIR Rudna ul. Polkowicka