Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Naroczycach

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Zakres zadania Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Naroczycach” obejmuje remont budynku polegający na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont łazienek, częściowa wymianę podłóg, roboty izolacyjne oraz malowanie wewnętrzne. W ramach zadania zostanie także zakupione nowe wyposażenie w postaci stołów i krzeseł, a także mebli biurowych. Obiekt zostanie doposażony w sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy.

Wartość dofinansowania: 190 000 zł

Całkowita wartość zadania: 370 971,55 zł